بورس۲۴
1401/02/07
11:16
کاوه فروردین ماه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در ۱ ماهه منتهی به فروردین از فروش محصولات خود ۲۲۹۸ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.

کاوه فروردین ماه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در ۱ ماهه منتهی به فروردین از فروش محصولات خود ۲۲۹۸ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۹ درصد رشد داشته است.


کاوه
انتهای خبر

0
0