سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/29
08:20
#تجهیزاتی #برقی ✍️ در گروه تجهیزاتی، اکثر نمادها با اصلاح سنگین در نقاط مناسبی برای ورود قرار گرفته‌اند اما شرایط بحرانی بازار مانعی برای افزایش ت...

#تجهیزاتی #برقی✍️ در گروه تجهیزاتی، اکثر نمادها با اصلاح سنگین در نقاط مناسبی برای ورود قرار گرفته‌اند اما شرایط بحرانی بازار مانعی برای افزایش تقاضا شده است. به نظر ۴ نماد #فاذر #بترانس #حفاری و #رمپنا با برقراری تعادل در بازار بتوانند مورد توجه قرار بگیرند.انتهای خبر

0
0