کارگزاری آبان
1401/05/31
15:44
📊#آینده اطلاعیه 1401/05/31 *بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/...

📊#آینده


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح رویداد:صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و صورتجلسه تحویل شرکت توسعه میادین میوه و تره بار بهشت پارس (سهامی خاص)
انتهای خبر

0
0