نبسا
1399/08/11
12:37
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه امروز: 1399/08/11" سایر گروهها 21% | خودرو 18% فلزات اساسي 15% | بانكها 13% فراورده نفتي 11%...

"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه


امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱"


سایر گروهها ۲۱٪ | خودرو ۱۸٪


فلزات اساسی ۱۵٪ | بانکها ۱۳٪


فراورده نفتی ۱۱٪ | شیمیایی ۸٪


کانه فلزی ۴٪ | قند و شکر ۴٪


وسایل ارتباطی ۳٪ | سیمان ۳٪

انتهای خبر

0
0