کدال۳۶۰
1399/08/22
12:59
#بترانس ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت ایران ترانسفو 🔹 سرمایه فعلی: 3,750,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 32,652,756,000...

#بترانس


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت ایران ترانسفو🔹 سرمایه فعلی: ۳,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۳۲,۶۵۲,۷۵۶,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۸۷۱٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۳۲,۶۵۲,۷۵۶ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته - ۲,۶۳۴,۰۰۰ میلیون ریال (۸٪)


- مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها - ۳۰,۰۱۸,۷۵۶ میلیون ریال (۹۲٪)
۱۳۹۹-۰۸-۲۲ ۱۲:۵۹:۴۹ (۶۶۹۴۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0