بتاسهم
1400/12/25
14:26
#قشهد در اسفند با فروش 475 میلیارد ریالی کار را در 6 ماهه به پایان برد و به فروش 6525 میلیارد ریالی رسیده است .مشابه سال قبل 3042 میلیارد ریال بود

#قشهد در اسفند با فروش ۴۷۵ میلیارد ریالی کار را در ۶ ماهه به پایان برد و به فروش ۶۵۲۵ میلیارد ریالی رسیده است .مشابه سال قبل ۳۰۴۲ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0