کارگزاری آبان
1400/07/24
09:14
📈فراورده هاي نفتي نیز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#شاوان, #شبندر, #شسپا و #شراز نمادهای پر تقاضای گروه اند.#شبهرن, #ونفت, #شبريز و #شپنا مثبت ...

📈فراورده های نفتی نیز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#شاوان, #شبندر, #شسپا و #شراز نمادهای پر تقاضای گروه اند.#شبهرن, #ونفت, #شبریز و #شپنا مثبت و متعادل اند.#شزنگ منفی و متعادل معامله می شود.


انتهای خبر

0
0