بولتن اقتصادی
1400/01/15
12:58
مصرف گاز سال گذشته ۸ درصد افزایش یافت شرکت ملی گاز ایران: 🔹در سال ۹۹ از مجموع ۲۳۳ میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی کشور، ۱۲۲ میلیارد مترمکعب سهم بخش...

مصرف گاز سال گذشته ۸ درصد افزایش یافتشرکت ملی گاز ایران:


🔹در سال ۹۹ از مجموع ۲۳۳ میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی کشور، ۱۲۲ میلیارد مترمکعب سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۲۴ میلیارد مترمکعب سهم صنایع عمده و ۶۶ میلیارد مترمکعب گاز تخصیص یافته به نیروگاه‌ها بوده است.

انتهای خبر

0
0