بورس آموز
1399/08/12
14:20
✅ برخی از نماد هایی که امروز در آنها ورود پول هوشمند به چشم می خورد : 💴 🔺️ #ثالوند #بپیوند #شدوص #غصینو 🔺️ #حتوکا #کلوند #سجام #زمگسا ‎⚡️‌‏⚡️...

✅ برخی از نماد هایی که امروز در آنها ورود پول هوشمند به چشم می خورد : 💴🔺️ #ثالوند #بپیوند #شدوص #غصینو🔺️ #حتوکا #کلوند #سجام #زمگسا
⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید


۰انتهای خبر

0
0