سهام بنیادی
1399/08/22
11:39
#همراه #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۲ 🔰 با توجه به فاصله تا بازه حمایتی اصلی، توصیه به رعایت حد ضرر طبق چارت قیمتی 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#همراه #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۲🔰 با توجه به فاصله تا بازه حمایتی اصلی، توصیه به رعایت حد ضرر طبق چارت قیمتی👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0