سیگنال یاب روزانه
1399/08/18
08:49
تکذیب کاهش سود بانکی در حالی برخی شایعه کاهش سود بانکی را مطرح می‌کنند که پیگیری‌های بورسان از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد چنین برنامه‌ای فعلا در دست...

تکذیب کاهش سود بانکیدر حالی برخی شایعه کاهش سود بانکی را مطرح می‌کنند که پیگیری‌های بورسان از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد چنین برنامه‌ای فعلا در دستور کار نیست.در برخی جراید آمده که با کاهش انتظارات تورمی بانک مرکزی قصد دارد که نرخ سود را کاهش دهد. با این حال، منابع آگاه می‌گویند چنین مساله‌ای فعلا مورد بحث قرار نگرفته است. بنابراین، شاید صرفا با هدف جوسازی در بازار سهام چنین مسایلی مطرح می‌شود که طبق تجربه نیز در نهایت وعده‌های بی‌پشتوانه به نفع سرمایه‌گذاران نبوده است.البته لازم به ذکر است که با شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، نگرانی از افزایش نرخ سود تا حد خوبی از بین رفته، اما برای کاهش سود بانکی نیاز به افت بیشتر التهابات در اقتصاد هستیم.

انتهای خبر

0
0