بولتن اقتصادی
1399/11/13
15:40
بایدن به برجام باز خواهد گشت ژوزف سیرینسیونه پژوهشگر ارشد مرکز علمی کوئینسی: 🔹بایدن به توافق هسته ای با ایران باز خواهد گشت . او هم اکنون با دولت ...

بایدن به برجام باز خواهد گشتژوزف سیرینسیونه پژوهشگر ارشد مرکز علمی کویینسی:


🔹بایدن به توافق هسته ای با ایران باز خواهد گشت . او هم اکنون با دولت متبوع خود به دنبال یافتن یک ساز و کار مسالمت آمیز جهت اجرای بندهای توافقنامه هسته ای است.


🔹آمریکا ظرف #دو هفته آینده اقداماتی را در خصوص #بازگشت به توافق هسته ای انجام دهد.

انتهای خبر

0
0