سیگنال رانتی
1399/08/18
11:42
نصف رشد شاخص متعلق به شستا بود چرا نمیزارید شستا باز بشه زود اصلاح تموم بشه

نصف رشد شاخص متعلق به شستا بود چرا نمیزارید شستا باز بشه زود اصلاح تموم بشه


انتهای خبر

0
0