بااقتصاد
1401/02/21
19:09
بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار به گروه خودرو رسید

گروه خودرو با داد و ستد بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، معاملات امروز بازار بورس تهران تحت تاثیر صنایع دارویی و غذایی و زراعت با اقبال سهامداران مواجه شد و در نهایت شاخص کل بورس بیش از ۲۵ هزار واحد به ارزش خود در بازار اضافه کرد.


در میان صنایع بازار گروه خودرو با داد و ستد بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.


گروه صنایع شیمیایی نیز با داد و ستد بیش از ۶۱۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان رده دوم و گروه فلزات اساسی با جابجایی بیش از ۴۲۶ میلیون سهم به ارزش بش از ۳۸۰ میلیارد تومان جایگاه سوم بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0