بورس۲۴
1400/12/25
14:00
فروش «قشهد» در نیمه نخست چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد گزارش عملکرد ۶ ماهه خود را منتشر نمود.

فروش «قشهد» در نیمه نخست چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد در مدت ۶ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۶۵۳ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.فروش اسفند ماه ۴۸ میلیارد تومان بود .


قش
انتهای خبر

0
0