کدال۳۶۰
1401/02/25
10:09
#غفارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت شیر پاستوریزه پگ...

#غفارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
۱۴۰۱-۰۲-۲۵ ۱۰:۰۹:۴۵ (۸۸۱۲۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0