کدال۳۶۰
1399/09/04
14:09
#وپویا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری پویا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 از محل واگذاری سهام 304...

#وپویا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری پویا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ از محل واگذاری سهام ۳۰۴,۱۶۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۳٪ افزایش داشته است▪ وپویا با سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۵۶۲,۶۲۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۴٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۹,۰۴۷,۷۰۱ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۶۹٪ به مبلغ ۲۴,۳۳۴,۶۴۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۰۹-۰۴ ۱۴:۰۹:۵۲ (۶۹۶۵۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0