حسین زمانی
1399/09/07
01:53
📊 تحلیل نماد: دکیمی ⚙️ صنعت:دارویی 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: پس از واکنش مثبت به کف کانال صعودی و شکست ترند نزولی به همراه...

📊 تحلیل نماد: دکیمی⚙️ صنعت:دارویی🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: پس از واکنش مثبت به کف کانال صعودی و شکست ترند نزولی به همراه حجم معاملات بالا .


در صورت عبور از ابر کومو، مسیر رسیدن به سقف قبلی هموارتر و مجددا قابل بررسی می‌باشد .

انتهای خبر

0
0