تکسهم ۹۸
1401/02/18
12:32
پیش بینی ما در رابطه با مورد توجه قرار گرفتن گروه #زراعی کاملا درست بود #زدشت #زکشت #زمگسا #تلیسه #سیمرغ صف خرید و بقیه در مثبت های خوب در حال...

پیش بینی ما در رابطه با مورد توجه قرار گرفتن گروه #زراعی کاملا درست بود#زدشت #زکشت #زمگسا #تلیسه #سیمرغ صف خرید و بقیه در مثبت های خوب در حال معامله هستند

انتهای خبر

0
0