کارگزاری آبان
1399/08/12
09:20
📈برخی از نمادهای بزرگ پس از بازگشایی منفی هم اکنون در محدوده صفر تابلو داد و ستد می شوند.

📈برخی از نمادهای بزرگ پس از بازگشایی منفی هم اکنون در محدوده صفر تابلو داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0