ایچیموکو و الیوت
1399/10/29
08:36
#شاخص هموزن⚖️-روزانه=>یک 5موجیِ الیوتی تمام شده و اصلاح abc آن در حال تکمیل هست؛ بزودی و احتمالاً یک 5 موجی دیگر برای تکمیل موج C از ABC اصلی شروع...

#شاخص هموزن⚖️-روزانه =>یک ۵موجی الیوتی تمام شده و اصلاح abc آن در حال تکمیل هست؛ بزودی و احتمالا یک ۵ موجی دیگر برای تکمیل موج C از ABC اصلی شروع میشود و سقف قبلی زده خواهد شد.👌🏻انتهای خبر

0
0