بولتن اقتصادی
1400/04/13
08:21
حذف تدریجی دامنه نوسان بر عهده هیئت مدیره سازمان قرار گرفت 🔹علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توییتر نوشت: لغو تدریجی محدودیت های دام...

حذف تدریجی دامنه نوسان بر عهده هیئت مدیره سازمان قرار گرفت🔹علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توییتر نوشت:لغو تدریجی محدودیت های دامنه نوسان در شورای عالی بورس مطرح و تصمیم گیری در خصوص اجرای آن بر عهده هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته شد.

انتهای خبر

0
0