سهامداران بزرگ شستا
1399/11/07
11:24
دعوا بر سر صندلی ریاست سازمان بورس... این صندلی ها به کسی وفا نکرد... عرض کرده بودم قالیباف در این شرایط استعفاش نمیدادن خیلی بهتر بود... 〰〰〰〰〰〰〰 🆔...

دعوا بر سر صندلی ریاست سازمان بورس...


این صندلی ها به کسی وفا نکرد...


عرض کرده بودم قالیباف در این شرایط استعفاش نمیدادن خیلی بهتر بود...


〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥انتهای خبر

0
0