سهم گلچین
1399/09/19
16:53
#برکت اطلاعیه 99/09/19 *گروه دارويي برکت* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 5,800 میلیارد ریال به مبلغ 6,...

#برکت


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۱۹


*گروه دارویی برکت*


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۵,۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶,۸۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۷ درصد)


از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بررسی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی برکتانتهای خبر

0
0