کدال۳۶۰
1399/11/13
19:05
#نبروج اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت کارخانجات نساجی بروجرد ▪️ شرکت کارخانجات نساج...

#نبروج


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت کارخانجات نساجی بروجرد
▪️ شرکت کارخانجات نساجی بروجرد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۳۰۲ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳۲۲ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «نبروج» با سرمایه ثبت شده ۱۴۸,۲۱۲ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۴,۷۸۵ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۹:۰۵:۴۳ (۶۹۶۸۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0