کدال۳۶۰
1399/12/03
19:36
#ثمسکن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) - نماد: ثمسک...

#ثمسکن


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سرمایه گذاری مسکن) - نماد: ثمسکن۱۳۹۹-۱۲-۰۳ ۱۹:۳۶:۴۶ (۷۲۴۲۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0