کانال کدال
1400/09/04
16:30
📊نماد: زفکا 📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 🏭شرکت: کشت و دامداري فکا 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖...

📊نماد: زفکا📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰🏭شرکت: کشت و دامداری فکا📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#زفکا #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0