بااقتصاد
1400/10/06
15:33
«شستا» سود ۲۹۰ میلیارد تومانی در آذرماه ساخت

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در آذرماه بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان سود از معاملات خود به دست آورد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با واگذاری ۲۴۱۰.۱ میلیارد تومان سهام در آذرماه به سود ۲۹۰.۸ میلیارد تومانی رسیده است.


بیشترین میزان فروش شستا در آذرماه به فروش اوراق مشارکت برابر ۱۹۴۱.۴ میلیارد تومان اختصاص دارد که از آن سود ۳۰.۹ میلیارد تومانی شناسایی شده است.


از واگذاری ۱۶۲.۴ میلیارد تومان سهام صبا تامین سود ۱۳۲ میلیارد تومانی برای شستا حاصل شده ؛ هم‌چنین با فروش ۱۳۱.۲ میلیارد تومان تاپیکو سود ۱۱۵.۴ میلیارد تومانی به دست آمده است.


طی آذرماه ، شستا ۴۰۲ میلیارد تومان سهام بورسی و ۷۹.۱ میلیارد تومان سهام خارج از بورس خریداری کرده است.

انتهای خبر

0
0