کدال۳۶۰
1401/06/01
10:35
#دبالک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معاد...

#دبالک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۲۴۸,۷۲۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۰٪ افزایش داشته است.▪️«دبالک» با سرمایه ثبت شده ۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۶۵۶,۷۸۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۰:۳۴:۵۸ (۹۲۷۷۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0