نوآوران امین
1399/10/06
19:14
داروسازی تولید دارو(#دتولید) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 101 درصدی درآمدهای عملی...

داروسازی تولید دارو(#دتولید)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۰۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۰۴,۱۰۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۶۱۷,۷۲۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۶۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۱۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0