بتاسهم
1399/11/07
20:09
#کرماشا دی ماه خوبی را زده است شرکتی که کل 5 ماهه 5505 میلیارد ریال در شهریور 4425 میلیارد ریال و مهر 1513 میلیارد ریال فروش داشت سهم در ابا...

#کرماشا دی ماه خوبی را زده است


شرکتی که کل ۵ ماهه ۵۵۰۵ میلیارد ریال در شهریور ۴۴۲۵ میلیارد ریال و مهر ۱۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشت


سهم در ابان به ۲۵۳۷ میلیارد ریال رسید در اذر این عدد۱۸۳۵ میلیارد ریال بود و دی ۳۸۸۷ میلیارد ریال شدنرخ فروش مهر ۴۶,۶۰۵,۸۶۱ ریال بوده و ابان ۵۱,۳۲۹,۴۴۹ ریال و اذر ۵۰,۶۸۵,۷۳۰ ریال و دی ۵۱,۴۵۱,۱۸۷ ریال بود . جمع فروش ۱۰ ماهه ۲۰۷۰۵ میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۱۰۸۶۹ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0