پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
10:47
♦️اظهارات تهدیدآمیز وزیر جنگ اسرائیل علیه لبنان 🔹وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرد اگر لازم باشد این رژیم بار دیگر به سمت بیروت، صیدا و صور در لبنان خواه...

♦️اظهارات تهدیدآمیز وزیر جنگ اسرائیل علیه لبنان🔹وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرد اگر لازم باشد این رژیم بار دیگر به سمت بیروت، صیدا و صور در لبنان خواهد رفت. وی گفت: اگر از ما انجام عملیات نظامی در لبنان خواسته شود این عملیات دقیق و قوی خواهد بود و بهایی سنگین بر حزب‌الله و دولت لبنان تحمیل خواهد کرد.جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXe


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0