بورس نیوز
1400/12/08
08:11
"قشهد" تصمیمات مجمع را ثبت کرد

شرکت شهد تصمیمات مجمع عمومی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد.


انتهای خبر

0
0