بورس پلنر
1401/03/31
10:30
#شستا قیمت کماکان در بند میانگین های ایچیموکو و درون اصلاح ترکیبی (طولانی مدت) محصور مانده است، مادامیکه ضلع فوقانی الگوی ترسیمی در محدوده؛ 1107 ری...

#شستا


قیمت کماکان در بند میانگین های ایچیموکو و درون اصلاح ترکیبی (طولانی مدت) محصور مانده است، مادامیکه ضلع فوقانی الگوی ترسیمی در محدوده؛ ۱۱۰۷ ریال شکسته نشود موج صعودی پایداری در نمودار فوق شکل نخواهد گرفت.ضلع تحتانی مثلث منقبض در ۹۳۱ ریال سطح حمایتی مهم سهم در بازه کنونی است.


۱۴۰۱/۳/۳۱@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0