بورس۲۴
1401/03/04
12:43
«حآفرین»در ۲ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز نوآفرین گزارش فعالیت ماهانه ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه خود را منتشر کرد.

«حآفرین»در 2 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز نوآفرین گزارش فعالیت ماهانه ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۸۳ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۵۱ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


حآفرینحآفرین
انتهای خبر

0
0