بانی فام
1399/10/06
16:18
#چفيبر احتمال 12% سود و صعود قیمت تا محدوده 10950 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوس...

#چفیبر


احتمال ۱۲٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۱۰۹۵۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0