نوآوران امین
1399/03/13
14:40
#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای #دوره_12_ماهه #تابعه #گروه توسعه مالی مهر آیندگان1_1398 واسپاری صنعت نفت آیندگان(#گروه توسعه مالی مهر آیندگان...

#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای


#دوره_۱۲_ماهه


#تابعه


#گروه توسعه مالی مهر آیندگان۱_۱۳۹۸


واسپاری صنعت نفت آیندگان(#گروه توسعه مالی مهر آیندگان۱ #تابعه #ومهان)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان)


سال مالی منتهی به


۱۳۹۸/۱۲/۲۹


زمان انتشار


۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۴:۳۵:۱۵


⭕️ کاهش ۰ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۰ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱ درصدی زیان عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -۱۶۳۱۷ میلیون ریال به مبلغ -۱۶۴۴۱ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۳۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۶۸ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۰۵۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۶۷۹۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️ کاهش ۱ درصدی دارایی ها


⏹ افزایش ۸ درصدی بدهی ها


⏹ کاهش ۳ درصدی حقوق صاحبان سهام (از مبلغ ۱۲۱,۳۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۸,۱۰۸ میلیون ریال رسیده است)


⏹ نسبت بدهی از ۱۸.۲۲٪ به ۱۹.۸۶٪ افزایش یافته است


⏹ نسبت جاری از ۵.۶۲ مرتبه به ۵.۱۱ مرتبه کاهش یافته است


⭕️ بازده دارایی ها از ۷.۱۲٪ به ۴.۶۱٪ کاهش یافته است


⭕️ بازده حقوق صاحبان سهام از ۸.۷۱٪ به ۵.۷۵٪ کاهش یافته است


#گروه توسعه مالی مهر آیندگان۱_۱۲_ماهه


#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای_گروه توسعه مالی مهر آیندگان۱به منظور تحلیل هوشمند اطلاعات کدال به کانال زیر مراجعه نمایید:


http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=tHdViuNyWjkYquW۹H۹۳Hbg٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۶


انتهای خبر

0
0