نوآوران امین
1399/10/07
09:42
نفت بهران (#شبهرن) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۵۲.۲۵ درصدی فروش آذ...

نفت بهران (#شبهرن)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۵۲.۲۵ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۸۷.۴۲ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۳۲.۰۲ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0