رویال بورس
1399/08/11
10:44
بازگشایی خپارس بعد از افشای اطلاعات الف با منفی ۱۵ و در ادامه در قیمت ۶۳۰ به صف خرید رسید اون موقع که ملت به توصیه آقایون همه چیزشون رو به بورس ...

بازگشایی خپارس بعد از افشای اطلاعات الف با منفی ۱۵ و در ادامه در قیمت ۶۳۰ به صف خرید رسید
اون موقع که ملت به توصیه آقایون همه چیزشون رو به بورس سپردند قیمتش ۲۵۰۰ تومن بود!!!

انتهای خبر

0
0