کارگزاری آبان
1399/08/18
10:10
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 109.8 میلیون سهم صباح 61.8 میلیون سهم خودرو 61.6 میلیون سهم ونوین 51 میلیون سهم خساپا 46.7 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۱۰۹.۸ میلیون سهم


صباح ۶۱.۸ میلیون سهم


خودرو ۶۱.۶ میلیون سهم


ونوین ۵۱ میلیون سهم


خساپا ۴۶.۷ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0