کانال افزایش سرمایه
1399/11/15
10:12
ترس بلای جان بورس شده سهامداران بزرگ دیروز پول درشت وارد بورس کرده بودند ولی متاسفاته این ترس ...

ترس بلای جان بورس شدهسهامداران بزرگ دیروز پول درشت وارد بورس کرده بودند ولی متاسفاته این ترس ...

انتهای خبر

0
0