نوآوران امین
1399/08/28
14:31
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان(#حپارسا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 38 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399...

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان(#حپارسا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۳۷۹,۸۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۹۷,۹۷۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۳۶۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0