اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/05/30
11:13
#فولاد - با پيگيري انجام شده از هيأت تحقيق و تفحص ، گزارش منتشر شده در شبکه هاي مجازي از طريق مرجع رسمي (مجلس شوراي اسلامي) انتشار نيافته ولذا قاب...

#فولاد- با پیگیری انجام شده از هیات تحقیق و تفحص ، گزارش منتشر شده در شبکه های مجازی از طریق مرجع رسمی (مجلس شورای اسلامی) انتشار نیافته ولذا قابل استناد نیست


⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0