پارسیس تحلیل
1399/08/28
14:20
فوت ۴۸۰ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته 💢 مبتلایان جدید: ۱۳،۴۲۱ نفر 💢 قربانیان جدید: ۴۸۰ نفر 💢 کل مبتلایان: ۸۰۱،۸۹۴ نفر 💢 کل قربانیان: ۴۲،۹...

فوت ۴۸۰ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته💢 مبتلایان جدید: ۱۳،۴۲۱ نفر


💢 قربانیان جدید: ۴۸۰ نفر💢 کل مبتلایان: ۸۰۱،۸۹۴ نفر


💢 کل قربانیان: ۴۲،۹۴۱ نفر💢 بهبودیافتگان: ۵۷۶،۹۸۳ نفر


💢 بیماران بدحال: ۵،۷۱۲ نفر

انتهای خبر

0
0