کدال۳۶۰
1399/10/07
09:31
#شکلر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت نیروکلر با فایل های پیوست منتش...

#شکلر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت نیروکلر با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۰۹:۳۱:۲۰ (۷۰۶۵۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0