بیدار بورس
1401/03/22
10:24
🔴از صنعت سیمان چه میدانید؟ در روزهایی که بازار شرایط چندان خوبی ندارد، سیمانی‌ها سود خوبی نصیب سهامداران خود کردند؛ شما کدام سیمانی را در پرتفوی خ...

🔴از صنعت سیمان چه میدانید؟در روزهایی که بازار شرایط چندان خوبی ندارد، سیمانی‌ها سود خوبی نصیب سهامداران خود کردند؛ شما کدام سیمانی را در پرتفوی خود دارید؟ در سود هستید یا ضرر؟🔴ادامه گزارش را از اینجا بخوانید 👇


https://www.instagram.com/p/CeqovhOo۵U۲/?igshid=YmMyMTA۲M۲Y=#سیمان #سکرما #سپاها #سبزوا #سفارس #سیدکو #سخاش #ساروم #سفار #سفانو #سشرق #سهگمت #ساراب #سدشت #سخوز #سشمال #سدور #ستران #سکرد #سرود #سبهان #سبجنو #سنیر #سمازن #سخزر #سیلام #ساربیل #سابیک #ساروج #سکارون


➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0