کارگزاری آبان
1400/08/25
10:16
📈بیمه ای ها امروز با افت قیمت معامله می شوند. در این میان #اتکای، #ملت، #ودی، #البرز، #میهن، #وسین، #وحکمت، #وتعاون و #وآفری با گرایش مثبت داد و ست...

📈بیمه ای ها امروز با افت قیمت معامله می شوند. در این میان #اتکای، #ملت، #ودی، #البرز، #میهن، #وسین، #وحکمت، #وتعاون و #وآفری با گرایش مثبت داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0