بورس۲۴
1402/03/03
13:18
چرخش نقدینگی به سمت نمادهای شیمیایی و پالایشی

امروز بازار متعادل ادامه یافت اما در نیمه دوم فشار عرضه ها نسبت به نیمه نخست بیشتر شد. در پایان ارزش معاملات خرد به بالای ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز حدود ۴ درصد کاهش داشت.

چرخش نقدینگی به سمت نمادهای شیمیایی و پالایشی

بورس۲۴ : امروز بازار متعادل ادامه یافت اما در نیمه دوم فشار عرضه ها نسبت به نیمه نخست بیشتر شد. در پایان ارزش معاملات خرد به بالای ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز حدود ۴ درصد کاهش داشت. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فرآورده های نفتی، انبوه سازی و بانک ها و موسسات انجام شد.


تراز پول خرد بازار منفی ۱۲۰ میلیارد تومان بود.


بیشترین ورود پول خرد در گروه های شیمیایی، فرآورده های نفتی و فعالیت های کمکی اتفاق افتاد اما گروه های شرکت های چند رشته ای صنعتی، خودرو و ساخت قطعات و دباغی و پرداخت چرم بیشترین تزریق پول از سوی حقوقی ها را تجربه کردند.


نمادهای شتران، خودرو، کنور، تملت، وگردش، شپنا، وبیمه، شپدیس، تفارس و شخارک با بیشترین ورود پول خرد و عمده ترین جابجایی مالکیت از حقوقی به حقیقی همراه بودند.


حقوقی ها بیش از همه از وملی، شستاف خساپا، وبصادر، خزامیا، خاور، ولبهمن میهن حمایت کردند.


شاخص کل با ۱۵ هزار واحد افزایش به ارتفاع ۲ میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید. شبندر، شپنا، شتران، نوری، تاپیکو، وامید و میدکو بیشترین تاثیر مثبت را شاخص کل داشتند.


شاخص هموزن نیز با ۱,۷۶۵ واحد افزایش در نزدیکی ارتفاع ۷۹۳ هزار واحد ایستاد.


شاخص فرابورس اما ۴ واحد کاهش داشت. وسپهر، شگویا و فغدیر بیشترین تاثیر منفی و آریا، زاگرس، شاوان و غصینو عمده ترین اثر مثبت را بر آن داشتند.

انتهای خبر

0
0