بورس۲۴
1400/09/04
13:48
عملکرد ۸ ماهه «زفکا»برسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کشت و دامداری فکا در ۸ ماهه منتهی به ابان ماه ۳۲۵ میلیون تومان فروش داشت.

انتهای خبر

0
0