اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1400/04/13
09:15
✅نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به 18.12 درصد کاهش یافت. www.emaco.pro

✅نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت.


www.emaco.proانتهای خبر

0
0